You are currently viewing Cơ Hội Hợp Tác Cùng Bankland
Cơ Hội Hợp Tác Kinh Doanh - Đầu Tư Cùng Bankland

Cơ Hội Hợp Tác Cùng Bankland

Thông Báo đến toàn thể ban lãnh đạo, anh chị em nhân viên cùng toàn thể quý nhà đầu tư đang đồng hành và đang mong muốn đồng hành cùng công ty cổ phần tập đoàn Bankland, sự kiện đặc biệt nhất diễn ra tối nay ( ngày 15/04/2022 ) với sự có mặt của chủ tịch HĐQT Mr: Quản Văn Dương, giám đốc đào tạo Ms: Thu Hoài. Mc: Thu Hường.

dao-tao-bank-land-1
Cơ Hội Hợp Tác Kinh Doanh - Đầu Tư Cùng Bankland

✅Nội dung:Tổng quan dự án và tầm nhìn kế hoạch

👉 Phần 1: Chia sẻ tổng quan dự án: Từ phía đào tạo

👉 Phần 2: Chia sẻ tầm nhìn : Chủ tịch Quản Văn Dương Công ty thông báo để toàn thể nắm bắt truyền thông và xác nhận.

* Lưu ý: Id zoom và cụ thể chi tiết hơn sẽ có trong thông báo zoom trên nhóm zoom chung công ty.

Website: https://banklandgroup.co/

Trả lời