You are currently viewing TÂM – TÀI – TẦM : NỀN TẢNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA BANKLAND
Tâm - Tài - Tầm

TÂM – TÀI – TẦM : NỀN TẢNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA BANKLAND

Đối với các nhà Lãnh Đạo của Bank Land, nền tảng cho sự phát triển doanh nghiệp bền vững chính là “Tâm – Tài – Tầm “
Đối với Ban Lãnh Đạo, chữ “Tâm” không chỉ đơn thuần là hành vi ứng xử có đạo đức, mà còn là mong muốn “kiến tạo cuộc sống thịnh vượng từ các hoạt động hợp pháp”, giữ chữ tín với khách hàng, kinh doanh dựa trên trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.
banklandgroup.co
Tâm - Tài - Tầm

Đối với Ban Lãnh Đạo, chữ “Tâm” không chỉ đơn thuần là hành vi ứng xử có đạo đức, mà còn là mong muốn “kiến tạo cuộc sống thịnh vượng từ các hoạt động hợp pháp”, giữ chữ tín với khách hàng, kinh doanh dựa trên trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

“Tài” – Chính là tài năng của các Nhà Lãnh Đạo, được thể hiện qua năng lực làm việc, giải quyết vấn đề, sự sáng tạo, có kiến thức trí tuệ , biết khích lệ, phát huy năng lực của nhân viên, tập hợp sức mạnh đoàn kết của toàn bộ nhân viên để thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp.

“Tầm” là sự tổng hợp, kết tinh của “Tâm” và “Tài”. Chỉ khi Lãnh Đạo có cả “tâm” lẫn “tài” thì mới có thể có TẦM. Và chỉ có TẦM thì mới dẫn dắt được những người có “tâm” lẫn “tài” cùng hướng đến mục tiêu chung của tổ chức. Như vậy, Lãnh Đạo có “Tầm” là người biết xác định cốt lõi của vấn đề, là người biết chính xác đâu là mục tiêu dài hạn và con đường để đạt được mục tiêu của doanh nghiệp.
————
Với TÂM – TÀI – TẦM, BANKLAND GROUP chắc chắn sẽ đột phá, phát triển tới tầm cao mới, mang lại nhiều giá trị tốt đẹp góp phần xây dựng cho cộng đồng, xã hội.
#banklandgroup #batdongsan #bankland #DaoPhat #kinhdoanh

Trả lời